Sectie 1. Inleiding
1.1. Wettelijke vermeldingen

De algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ByeBugz en de koper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting, zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat er juridische stappen worden ondernomen.

Bewerkt door de maatschappij Pharma more, bijzondere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), BTWnummer: BE 0831 762 330, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 45, 9070 Heusden, België.

Contact : info@byebugz.be
Wij heten u welkom op de site: www.byebugz.be

Wij nodigen u uit om de algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen, voor het gebruik van deze website, alsook onze betrekkingen wanneer u een order wenst te plaatsen. Indien jonger dan 18, moet de koper gemachtigd zijn door ten minste één van de ouders of wettelijk voogd voor het bestellen en/of de betaling van producten. Alle bestellingen van een product op de site veronderstellen de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, echter zonder dat deze aanvaarding is geconditioneerd door een handgeschreven handtekening van de
koper.

De bestelling is slechts mogelijk als ByeBugz een bepaalde bestelling accepteert die niet kunnen worden gehonoreerd in het geval van foute prijsaanduiding, gebrek aan betaling van eerdere aankopen of in geval van te frequente terugzending/verlies van ByeBugz producten. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de elektronische handtekening (wet van 9 juli 2001), wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelling, zoals gespecificeerd in deze algemene verkoopsvoorwaarden een elektronische handtekening heeft, tussen de partijen, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening. Het is een bewijs van de gehele bestelling en betaling van de genoemde bestelling. Onder de algemene verkoopsvoorwaarden, werd overeengekomen dat de koper de persoon is die navigeert op de website of degene is die een order plaatst; ByeBugz is het geïdentificeerd mer in de bovengenoemde wettelijke bepalingen; de koper en ByeBugz worden gezamenlijk aangeduid als deel(s) en individueel genoemde partij. Tot slot moet worden opgemerkt dat de koper de algemene verkoopsvoorwaarden kan opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat deze niet wordt verandert.

1.2. Definities

ByeBugz: deze term verwijst naar het bedrijf Pharma more België BVBA, met de maatschappelijke zetel te Bommelsrede 45, 9070 Heusden, België. Product (en): Deze term verwijst naar de biocide producten die worden verkocht door ByeBugz en te koop op de site worden aangeboden. Koper: verwijst naar de andere partij, individueel en onprofessioneel, die één/meerdere product (en) op de website hebben besteld. Website: deze term verwijst naar de website van ByeBugz ByeBugz.be waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan de koper. Dat wordt gehost in het bedrijf One.com Bestelling: Deze term verwijst naar het verkoopcontract tussen ByeBugz en de koper. Partij (en) die gezamenlijk of afzonderlijk verwijzen naar de koper en / of ByeBugz.

1.3. Voorwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden en bepalingen te definiëren die ByeBugz stelt voor de distributie van haar producten aan kopers op haar website: ByeBugz.be Met andere woorden, betreft elke bestelling van producten op de website, een onvoorwaardelijke aanvaarding en de inschrijving van de koper in de algemene verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van speciale voorwaarden schriftelijk door ByeBugz weggelaten. De koper moet zich bewust zijn van de bepalingen en voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling.
De algemene verkoopsvoorwaarden gelden alleen voor de online verkoop van producten op de website. Ze treden in werking vanaf 1 april 2017 en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd door ByeBugz. Echter, de van toepassing zijnde voorwaarden die geaccepteerd worden door de koper op het moment van de bestelling.

Sectie 2. Bepalingen inzake de verkoop van producten op de site
2.1 Voorwaarden voor aankoop

De producten die door ByeBugz wordt aangeboden online, zijn bestemd voor volwassenen (of jongeren met toestemming van hun wettige voogd waardoor ze een bestelling kunnen plaatsen op de website) en met volledige rechtsbevoegdheid om orders te plaatsen op de website. Wij behouden ons het recht te verzoeken aan de koper: een bewijs van identiteit waaruit de leeftijd blijkt;
de gemachtigde van de bovengenoemde wettelijke vertegenwoordiger. Wij behouden ons het recht voor het niet opvolgen van een bestelling en/of het verwijderen uit onze database, van een
koper die zou hebben geweigerd te voldoen aan één van de bovenstaande twee voorwaarden, of die niet aan de in dit artikel genoemde beginselen zou gehoorzamen.
De producten zijn bedoeld voor het persoonlijke gebruik van de koper, het zal op geen enkele manier worden gekoppeld aan een beroepsactiviteit of doorverkoop. Hiervoor mag het bedrag van de bestellingen van de koper niet hoger zijn dan het bedrag van € 500 per order. Een koper kan slechts twee orders per dag doorgeven. Bij een hoger bedrag dan vermeld en / of hoger dan het vermelde aantal, wordt de bestelling ongeldig verklaart.

2.2. Beschikbaarheid

De koper kan kennis opdoen van de kenmerken, de ingrediënten en de actieve bestanddelen van de product (en) die hij wil bestellen op de website. Daarnaast biedt onze klantenservice gepersonaliseerd en gekwalificeerd advies om de koper bij een aankoop te ondersteunen.

Om contact met onze klantenservice op te nemen, klik dan op de link.

Als de koper een geldige bestelling heeft verricht van een of meerdere product (en) en de gewenste producten zijn niet beschikbaar nadat de bestelling is geplaatst, dan worden de producten gedeeltelijk geleverd en kan een terugbetaling plaatsvinden van het product uit voorraad in een maximale aflossingsperiode van 14 dagen na de melding van onbeschikbaarheid van het product.

In geval van onbeschikbaarheid van een product, krijgt u een melding:

Op het moment van de bestelling: een bericht wordt weergegeven en geeft aan dat er tijdelijke onbeschikbaarheid van het gewenste product is.

Of, na de bevestiging van de bestelling en voorafgaand aan de levering, per e-mail binnen 48 uur.

Het is onmogelijk voor de koper de bestelling te annuleren, zelfs al is het gedeeltelijk. De gedeeltelijke bestelling wordt verzonden en afgeleverd bij de klant bij standaard levering tegen betaling. Het leveringstarief is gedefinieerd in de tabel aangegeven in artikel 2.3. Prijs hieronder.

Het product van de bestelling die niet beschikbaar is zal hiervan rechtstreeks worden afgetrokken. Het gedeelte van de prijs voor het product dat niet beschikbaar is zal aan de koper terugbetaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de melding van onbeschikbaarheid, die was gericht aan de koper (afhankelijk van de wijze van betaling door de koper
gebruikt).

2.3. Prijs

Prijzen worden in euro/Britse ponden (€/ £) weergegeven, BTW inbegrepen en zijn geldig in de Europese Unie. Ze houden rekening met mogelijke kortingen, alsmede de toepasselijke BTW op de dag van de bestelling tenzij er zich belangrijke wijzigingen van kosten en BTW voordoen.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten die in aanvulling zullen worden gebracht.

Verzendmethoden en kosten zijn afhankelijk van je regio: Prijs2

De in de vorm van coupons of promo codes toegekende kortingen zijn alleen geldig voor één bestelling per gezin en dat voor een expliciet genoemde geldigheidsduur. Deze zijn ook niet combineerbaar met andere kortingen zijn zoals online promoties, ze zijn geldig als ze worden aangekondigd op de site ByeBugz.be

ByeBugz behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Toch worden de producten in rekening gebracht op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de validatie van de bestelling (indien beschikbaar).

2.4. Beoordelingen en recensies van klanten

ByeBugz wil graag uw mening horen over producten die deel uitmaken van het assortiment. Dat is waarom het merk een systeem heeft om u het woord te geven. Bovendien, geniet u van adviezen, aanbevelingen en notities van andere gebruikers voor het aankopen van een product op de website.

Deze adviezen en aanbevelingen worden in geen geval een contractueel element van ByeBugz. Deze adviezen zijn dan ook echte meningen van klanten. Ze zijn op geen enkele wijze omgekocht of betaald in ruil voor gunstige adviezen.

Sectie 3. Hoe te bestellen: registratie en validatie
3.1. Bestellen van producten

De biocide producten verkocht op de website ByeBugz zijn deze vermeld op de website de dag van de raadpleging van de website door de koper en binnen de limiet van voorraden voorraden beschikbaar (zie sectie 2.2 Beschikbaarheid van het product).

Wanneer de koper klikt om zijn bestelling te bevestigen, is dit een elektronische handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De klik en acceptatie van de algemene verkoopsvoorwaarden en garanties is een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de bestelling door de koper.

De bestelling zal als definitief worden beschouwd na het versturen van de aankoopbevestiging naar de koper door ByeBugz en de perceptie door het merk van de volledige prijs. ByeBugz raadt de verkoper altijd aan om de orderbevestiging te bewaren doordat dit nuttig kan zijn in geval van problemen.

Toch behoudt ByeBugz het recht om willekeurige bestellingen in geval van betwisting of een andere legitieme reden te annuleren.

Op grond van het hieronder vermelde artikel, heeft de koper het recht van opheffing van de aankoop, zonder boete en zonder oplage binnen de 14 dagen vanaf de dag na levering van de producten door ByeBugz.

Om een bestelling te plaatsen, moet de aankoper in loggen op de website en diverse persoonlijke gegevens ingeven om te identificeren, zodat zij in staat zijn om controle uit te oefenen.

De koper kan dan kennis nemen van de verschillende producten die worden aangeboden door ByeBugz. De koper heeft de mogelijkheid om te zien welke producten te koop worden aangeboden via:

Door het invoeren van de naam van het product dat u wenst in de zoekmachine;
Door het navigeren op de verschillende productcategorieën in het hoofdmenu;
Door te kiezen voor het tabblad “Producten” in het hoofdmenu en vervolgens;
Alle producten die u toegang geven tot alle aanbiedingen;
Door te bladeren op de introductiepagina.
De koper kan bestellen door te drukken op de “toevoegen aan winkelwagen” knop. Dan, kan hij tijdens zijn navigatie op de
website, het laten weergeven en controleren van het aantal objecten in zijn winkelwagentje. Houdt er rekening mee dat
het winkelwagentje wordt onderworpen aan een time-out van het verzoek.

De winkelwagen bevat dus een deel van de elementen van de bestelling:

De namen van de geselecteerde producten;
De prijs per eenheid en de hoeveelheid van elk product;
Vermindering van prijs;
Het totale bedrag van de bestelling;
De mogelijkheid voor het bijwerken van uw winkelwagentje.
Zodra de selectie van de gewenste producten heeft plaatsgevonden, kan de koper de bestelling valideren via de
knop”Bestelling afronden” of haar aankopen verderzetten op de website. Als hij besluit om te bestellen wordt een nieuwe
pagina geopend en wordt de koper uitnodigt zijn bestelling aan te passen, dit door het invullen en het beheersen van
verschillende aspecten:
Indien bestaande klant, bestaat de mogelijkheid om zich te identificeren en in te loggen;
Voer couponcode in indien nodig;
Vul factuurgegevens in: naam, voornaam, adres, …;
Extra informatie, opmerkingen bij de bestelling;
Details van de bestelling;
Methode van betaling: via paypal.
Koper moet het formulier dat hem ter beschikking werd gesteld correct voltooien. De Koper erkent dat de gegevens die hij communiceert aan ByeBugz correct zijn en zijn identiteit bewijzen , deze zijn opgeslagen in onze informatiesystemen. Er wordt aan herinnerd dat deze persoonsgegevens worden beheerst door het privacybeleid.

Na op de hoogte gebracht te zijn van de status van zijn order, wordt de koper verzocht:

Te klikken op de knop voor het betalen van zijn bestelling, onder de voorwaarden van het algemene verkoopsvoorwaarden;
Te klikken op de knop om hun winkelwagentje en/of informatie over zijn persoonlijke gegevens te wijzigen.
Te klikken op de knop die toegang geeft tot de betaling van de bestelling, hiervoor moet de koper eerst en vooral bewust
zijn van de algemene verkoopsvoorwaarden en het akkoord hiervoor bevestigen.

Zodra de koper de aanvaarding van de algemene voorwaarden bevestigt, zal overgegaan worden tot de betaling van zijn bestelling onder de voorwaarden beschreven in de genoemde bepalingen en voorwaarden.

Door te kiezen voor een betaling met een creditcard, zal de koper automatisch worden verwezen naar de elektronische betaling van de server van de provider.

De server van de payment provider is onderworpen aan encryptie voor het beveiligen S.S.L. (Secure Socket Layer) om efficiënter alle gegevens met betrekking tot betaalmiddelen te beschermen, en op geen enkel moment bankgegevens van de koper te versturen op het informatiesysteem van de verkoper. Zijn verantwoordelijkheid is duidelijk.

De door de verkoper opgeslagen gegevens zijn het bewijs van alle transacties tussen de koper en ByeBugz.

3.2. Orderbevestiging

Een online bestelling van producten omvat:

Ten eerste: Een bevestiging en overzicht van de bestelling wordt via e-mail verzonden door ByeBugz.
Ten tweede: Een verzendbevestiging van de bestelling wordt via e-mail verzonden door ByeBugz.
Ten derde: De levering van de producten wordt door ByeBugz, per post verzonden, op de door de koper opgegeven adres bij het plaatsen van de bestelling.

3.3. Opvolging van de bestelling

De koper kan op elk moment zijn bestelling volgen door middel van een code die zal ontvangen worden via e-mail. De code staat toe om via een extern platform, elke stap van de bestelling op te volgen.

3.4. Bewijs van bestelling

De koper kan, volgens de regels van het gemeen recht, de elektronische overeenkomst benaderen tussen hem en het merk ByeBugz. Het is de bedoeling om de klantenservice te informeren, in het bijzonder, over het ordernummer en de contactgegevens.

De bestelling is geacht te zijn doorgegeven via de website en de algemene voorwaarden van verkoop en garanties zijn geaccepteerd van zodra de koper zijn betaling heeft gevalideerd. De gegevens opgenomen door ByeBugz en de payment provider zijn bewijs van bestelling.

3.5. Garantie en service na verkoop

Product prijzen zijn uitgedrukt in euro / pond en zijn inclusief alle belastingen (BTW), exclusief de kosten van de verwerking en de scheepvaart, het vaste bedrag voor een standaard levering aan huis voor elke aankoop is terug te vinden in artikel 2.3. Prijs (boven).

Het forfaitaire bedrag zal worden toegepast en aangegeven tijdens de validatie van de bestelling door de koper indien het bedrag dat nodig is voor gratis levering niet is bereikt, dit wil zeggen 30 of 35 euro afhankelijk van het land van de koper.

De producten blijven eigendom van het merk ByeBugz tot na de volledige betaling van de prijs van het product en de verzendkosten die in rekening worden gebracht aan de koper. Promotionele aanbiedingen zijn geldig zolang ze worden aangekondigd op de website en in de periode dat van toepassing verklaard is en die eigen zijn.

Sectie 4. Betaling

De bestelling gebeurt online via de website byebugz.be
Bij aankoop van één of meer producten op de website, zal de koper de mogelijkheid krijgen om te betalen via overschrijving of PayPal. Indien de koper hun bestelling wenst te betalen via deze betaalmethode, zal hij rechtstreeks naar de officiële website van PayPal verwezen worden, waar hij zijn e-mailadres en het wachtwoord van zijn eigen panpal-account zal moeten invoeren. Registratie en het overmaken van de betaling zijn volledig gratis.

De betaling is binnen enkele seconden verricht en u wordt automatisch doorgestuurd naar de ByeBugz website, die de transactie zal bevestigen. Het volledige bedrag van de bestelling zal daarom in rekening worden gebracht op de dag van de bestelling.

Indien je Paypal-rekening niet voldoende bedraagt als het totale bedrag van uw bestelling, is het mogelijk om te betalen met een creditkaart op het panpal-portaal. Op deze manier zijn uw bankgegevens beschermd en vertrouwelijk. Bij elke betaling maakt PayPal veilige en effectieve transacties in een paar minuten.

Voor meer informatie, bezoek hun website: https://www.paypal.com/webapps/mpp/home

De bestelling wordt gevalideerd door ByeBugz na de aanvaarding van de algemene voorwaarden (AV) en verificatie en bevestiging van de geldigheid van de betaling.

ByeBugz behoudt zich het recht om elke bestelling en elke levering in geval van niet-betaling of weigering van autorisatie van de betaling per credit card van de kant van officiële instanties te onderbreken.

ByeBugz behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan te passen van een koper die niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald van een eerdere bestelling of met wie er een betalingsgeschil zou zijn plaatsgevonden.

Bij elke bestelling, behoudt ByeBugz het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

Overtreffing van de limiet in artikel 2.1. Voorwaarden voor aankoop
Geschil met de koper;
Van niet-betaling van een vorige bestelling door de koper (volledig of gedeeltelijk);
Weigering van de autorisatie van de betaling door bankinstellingen;
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling;
Het merk ByeBugz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik of frauduleus gebruik van een betalingsmethode die
niet zou zijn gevonden door het verificatieproces.

De koper garandeert aan ByeBugz dat de nodige toestemmingen zijn gegeven van de gekozen betalingsmethode voor de betaling van zijn bestelling.

Elk misbruik of frauduleus gebruik van een creditcard, zal niet worden terugbetaald door ByeBugz, die geen verantwoordelijkheid op zich neemt. Opgemerkt moet worden dat het product eigendom van ByeBugz blijft zolang de bestelling niet volledig afgerond is.

Sectie 5: Verzending en levering van de bestelling
5.1. Leveringsvoorwaarden

De levering van producten is beperkt tot de Europese Unie.

Orders die zijn geplaatst op de website byebugz.be worden verzonden na de bevestiging van verzending.

De levering van een bestelling vindt plaats tussen de 1 à 5 werkdagen. Er wordt niet geleverd op zon- en feestdagen.

Elke bestelling zal worden geleverd binnen een maximale periode van 30 dagen vanaf de dag dat de bestelling werd geplaatst.

Om de correcte levering van uw pakket te verzekeren, zal het aangetekend afgeleverd worden.

Indien u niet aanwezig bent om de levering in ontvangst te nemen, wordt het pakket bij uw postkantoor afgeleverd.

De verzendkosten zijn afhankelijk van uw land. (Zie sectie 2.3 Price).

De deelname aan de scheepvaart wordt aangeboden aan de koper als het bedrag van de bestelling groter is dan het bepaalde bedrag dat is weergegeven afhankelijk van land van herkomst. (zie sectie 2.3 prijs)

De levering vindt plaats op het afleveradres aangegeven door de koper tijdens de bestelling, gevestigd in de EU. De goederen worden vervoerd op risico van ByeBugz tot de levering op het adres opgegeven door de koper. Vanaf dat moment, is de koper verantwoordelijk zijn. ByeBugz kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige levering van de transporteur. Onjuiste of ontbrekende gegevens in het leveringsadres en van de identiteit van de koper, kan ByeBugz elke verantwoordelijkheid voor de levering kwijtschelden.

Levertijden zijn indicatief. Als deze hoger zijn dan 30 dagen na de bevestiging van de bestelling kan de bestelling worden geannuleerd door de koper en het zal de bestelling worden terugbetaald.

Na ontvangst van de bestelling is de koper verplicht:
Een reclamatie/reserve te formuleren na de levering van het product of het pakket te weigeren als het werd geopend of beschadigd is;
Melden van mogelijke reclamaties/reserves aan de klantenservice via het contact formulier;
Deze reserves en reclamaties moeten worden ingediend binnen 3 dagen na de ontvangst van de bestelling.
Als niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, wordt de bestelling beschouwd te zijn geleverd in goede staat en kan het geen onderdeel kunnen uitmaken van latere bezwaren.

5.2. Vertraging van de levering

De producten worden verzonden na de bevestiging van uw bestelling. De gemiddelde levertermijn van een bestelling is 2-5 werkdagen. Dus niet op zon- en feestdagen.

De link om uw bestelling op te volgen wordt verstuurd in de e-mail met de verzendbevestiging.

Als u echter een vertraging merkt, neem gerust contact op met onze klantendienst via ons contact formulier.

ByeBugz is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging van de levering door de transporteur.

Sectie 6. Herroepingsrecht

Bij ontvangst van het pakket geniet de koper van de mogelijkheid om tot 14 dagen na ontvangst van de goederen, het ongebruikte product in perfecte staat en in de originele verpakking terug te retourneren samen met de retourbon en de factuur naar het volgende adres:

Pharma More BVBA – ByeBugz
Klantendienst
Bommelsrede 45
9070 Heusden
België

De koper moet de leveringsbon mee opsturen zodat ByeBugz de koper kan identificeren samen met vermelding van de reden van retour en de vraag naar omruiling of terugbetaling. Op deze manier kan de koper zijn geld terug gestort krijgen.

Indien de reden van retour het gevolg is van een fout van ByeBugz (het ontvangen product voldoet niet aan de bestelling of het product is beschadigd) dan zullen de retourkosten vergoed worden door ByeBugz. Indien dit geen fout is van ByeBugz dan blijven de retourkosten de verantwoordelijkheid van de koper.

Producten online aangekocht kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild bij een geautoriseerde dealer. Producten die zijn aangekocht bij een officiële dealer kunnen geen deel uitmaken van een online retour.

Een product aangeboden door een derde (als het u niet bevalt of als het beschadigd is) kunnen terug gestuurd worden onder dezelfde voorwaarden. Echter, zal dit terugbetaald worden aan de koper. Het verschuldigde bedrag wordt binnen de 2-3 dagen overgeschreven.

Indien er geen terugkeer van de goederen plaatsvindt binnen de 14dagen na ontvangst van de goederen, kan er geen terugbetaling of omruiling worden uitgevoerd.

ByeBugz verbindt zich ertoe de koper het totale verschuldigde bedrag terug te betalen. De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de betalingsmethode van de koper binnen een periode van 14dagen na ontvangst van de goederen. Dit bedrag kan echter worden uitgesteld tot na de herstelling van het teruggestuurde product.

Download het terugbetalingsformulier.

Voor meer informatie betreft de terugbetaling aan de koper of omruiling van goederen contacteer dan onze klantenservice.

Sectie 7. Wettelijke garanties

De koper geniet van een garantie bij een gebrek op het moment van de levering van het product. De koper heeft recht op een waarborg wanneer:

De koper niet wist van het gebrek of zich niet bewust was van het gebrek op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
Als het gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar na de levering.

In dat geval kan de koper een reparatie of vervanging eisen. Indien geen van deze oplossingen mogelijk is, kan de koper een prijsvermindering of ontbinding van het contract aanvragen onder de voorwaarden van artikel 1649 bis van de wet van het burgerlijk wetboek.

De koper moet ByeBugz schriftelijk contacteren binnen de 2maanden na het ondervinden van het gebrek. Als het gebrek zich voordoet binnen de 6maanden na ontvangst van de goederen, moet de koper bewijzen dat het gebrek er niet was op het moment van de levering. Na een periode van twee jaar, kan de koper geen terugbetaling of omruiling van het product
eisen, tenzij anders vermeld op de website.

Producten met een levensverwachting van minder dan twee jaar, hebben geen garantie dat later valt dan hun normale levensverwachting.

Sectie 8. Rechtshandhaving en bevoegdheid – bewijs

De algemene verkoopsvoorwaarden alsmede de verkoop van producten van ByeBugz zin onderworpen aan het Belgische recht.

Bij gebrek om de consensus te bereiken, zal elk geschil met betrekking tot de contracten tussen de koper en ByeBugz gerapporteerd worden aan de bevoegde rechtbank in het land waar de afnemer gevestigd is.

Indien de koper in België gevestigd is, zullen de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd zijn.

Sectie 9. Persoonsgegevens

Individuele en persoonlijke informatie dat wordt verzameld als onderdeel van de online verkoop is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk voor een goede verwerking van de bestelling, levering van de producten en voor het opmaken van de factuur. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt door ByeBugz of haar toeleveranciers tijdens de
verwerking van de bestellingen.

Graag herinneren wij de koper eraan dat hij recht heeft op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Dit door verbinding te maken met byebugz.be , in te loggen en de profielgegevens te wijzigen.

De koper heeft de mogelijkheid zich te abonneren op de nieuwsbrief van ByeBugz. Voorkeursinformatie is vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt door ByeBugz.

ByeBugz kan gebruik maken van cookies op zijn website byebugz.be. De koper kan zich verzetten tegen de registratie van deze cookies, dit door een configuratie van zijn computer.

Sectie 10. Intellectuele eigendom

De website byebugz.be is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Alle elementen (merknaam, slogans, logo’s, afbeeldingen, illustraties, teksten en video’s) zijn prove-eigendom van ByeBugz. ByeBugz is de enige die gebruik mag maken van de intellectuele eigendom en de persoonlijkheidsrechten (met uitzondering van zijn toestemming).

Elke reproductie van de website of van een van de elementen is verboden. Elke reproductie of vertegenwoordiging zal moet onderworpen worden aan de toestemming van ByeBugz.
ByeBugz is een merk geplaatst en beschermd door het bedrijf Pharma More.

Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als frauduleus en zal strafrechtelijk worden gesanctioneerd.