Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, stelt specifieke verplichtingen vast met betrekking tot gegevens, met name voor alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie. PHARMA & MORE BV is daarom onderworpen aan deze verordening en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid (het "Beleid") is ontworpen om u alle informatie te geven die nodig is om te begrijpen hoe wij uw gegevens gebruiken.

ByeBugz is een geregistreerd merk van het bedrijf PHARMA & MORE BV dat dit beleid op elk moment kan wijzigen. We raden u daarom aan om het regelmatig te controleren. In het geval dat er substantiële wijzigingen worden aangebracht in het Beleid met betrekking tot uw rechten, zal PHARMA & MORE BV uw aandacht hierop zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, vestigen.

 

 1. Wie verwerkt uw gegevens?

Het bedrijf PHARMA & MORE BV , een “BV” [Besloten Vennootschap] met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 45, 9070 Heusden België. Wij bieden productiediensten voor brillen die u online kunt kopen op de website die toegankelijk is op het adres <www.renee-lunettes.com> en in apotheken en winkels.

Tijdens het gebruik van deze diensten, PHARMA & MORE BV kan, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bezoekers van de website, evenals klanten en potentiële klanten voor de dienst (“Persoonsgegevens”).

 1. Welke gegevens verwerken wij?

PHARMA & MEER B.V verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • rechtstreeks van jou:

◦ bij het aanmaken van een klantaccount slaan we alle informatie op die nodig is om een ​​bestelling te plaatsen, namelijk uw volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

◦ bij aanmelding voor onze nieuwsbrief;

◦ wanneer u ons contactformulier gebruikt: gegevens verstrekt in het formulier (e-mailadres en eventuele persoonlijke gegevens die u in het vrije tekstveld wilt opnemen);

◦ wanneer u onze website gebruikt: gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren en te authenticeren (verbindingslogboeken, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, uw surfgedrag op de site, tijden en data van bezoeken aan de site, lokalisatiegegevens.

 • indirect:

◦ via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter: daartussen kunnen gegevens worden uitgewisseld PHARMA & MEER B.V en sociale netwerken wanneer u bijvoorbeeld de website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op deze sociale netwerken op uw apparaat. Deze uitwisselingen kunnen worden voorkomen door uit te loggen bij sociale media voordat u de PHARMA & MEER B.V website;

◦ door middel van cookies en trackers. Neem voor meer informatie contact met ons op via contact@Pharma&More.com voor meer informatie over ons cookiebeleid.

 1. Waarom verwerken wij uw gegevens?

PHARMA & MEER B.V gebruikt uw gegevens:

 • wanneer dit nodig is om ons contract met u uit te voeren of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen, met name wanneer:

◦ uw klantaccount aanmaken;

◦ het beheer van uw bestellingen, voor het volgen en factureren ervan;

◦ het verzenden van productbeschikbaarheidsmeldingen;

◦ communicatie en uitwisselingen beheren, met name in geval van geschillen;

◦ beheren van elektronische nieuwsbrieven, SMS en commerciële aanbiedingen;

◦ bewaken van uw tevredenheid;

◦ het beheer van eventuele verzoeken om uw rechten uit te oefenen die van toepassing zijn in het kader van de AVG.

 • Wanneer dit nodig is om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, met name wanneer:

◦ het beheersen van de risico's in verband met frauduleus gebruik van uw gegevens. PHARMA & MEER B.V neemt alle voorzorgsmaatregelen die wij nuttig achten om de veiligheid van uw gegevens en onze informatiesystemen te waarborgen en om onze belangen te verdedigen. Deze maatregelen kunnen, indien nodig, leiden tot schorsing van uw online account;

◦ het beheer van eventuele geschillen, met name in verband met de invordering van aan ons verschuldigde bedragen en het beheer van betalingsincidenten;

◦ het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of het voldoen aan toepasselijke wetgeving, zoals overheidsverzoeken (zoals fiscale administratie).

 • Wanneer we een legitiem belang hebben, om onze diensten te promoten en te verbeteren, voor operaties in verband met verkoopprospectie of voor het voltooien van studies, met respect voor uw rechten, en met name:

◦ wanneer u onze website bezoekt, registreren wij uw bezoeken om advertenties te tonen wanneer u andere websites bezoekt. Noch de reclamebureaus, noch de sites van derden waarop onze advertenties worden weergegeven, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als u onze advertenties niet meer wilt zien, kunt u de cookies uit uw webbrowser verwijderen

◦ om onze services en de relevantie van onze aanbiedingen te verbeteren, gebruiken we software en services die worden beheerd door externe providers die ons in staat stellen ons bedrijf beter te begrijpen. Daartoe geven we deze programma's toegang tot gegevens in onze klantendatabase, uw browsegeschiedenis op onze website en informatie over de bestelde producten.

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming in dat geval te allen tijde intrekken, zonder dat dit terugwerkende kracht heeft. Dit is met name het geval voor onze wekelijkse nieuwsbrief, waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden door te klikken op de link "me désabonner" onderaan de nieuwsbrief of rechtstreeks vanaf de website in uw klantenaccount in de rubriek "maandag". compte/vos données personnelles” (mijn account/uw persoonlijke gegevens). Dit heeft direct effect.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor geautoriseerden PHARMA & MEER B.V personeel.

Uw bestelinformatie wordt verzonden naar de verschillende dienstverleners die ervoor zorgen dat uw bestelling bij u aankomt, namelijk onze logistiek medewerker die het pakket voorbereidt en het transportbedrijf dat het op uw adres aflevert.

Zij mogen uw gegevens op geen enkele wijze gebruiken voor een ander doel dan het verwerken van uw bestelling en dienen deze gegevens na het verwerken van de bestelling uit hun informatiesystemen te verwijderen. Deze dienstverleners slaan de data op in datacenters in Europa.

Kiest u echter voor levering buiten Europa, dan dienen uw gegevens en postadres te worden doorgegeven aan de logistieke afdeling van het transportbedrijf dat uw bestelling in dit land gaat bezorgen.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, vermeerderd met de wettelijke verjaringstermijn.

Uw accountgegevens (registratie) worden daarom voor de duur van uw lidmaatschap bewaard. Daarna kunnen ze gedurende drie jaar na uw laatste contact worden bewaard, met name om ons in staat te stellen u commerciële aanbiedingen te sturen.

Uw persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of op grond van toepasselijke wettelijke bepalingen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen voor:

 • tien jaar voor boekhoudkundige doeleinden;
 • Gedurende de gehele duur van een geschil totdat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.
 1. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen om uw gegevens te beschermen?

In overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving, PHARMA & MEER B.V heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of geopend door onbevoegde derden.

Aanvullend, PHARMA & MEER B.V kiest haar onderaannemers en dienstverleners zorgvuldig uit en deze moeten garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen die de uitvoering van deze beveiligingsmaatregelen mogelijk maken.

 1. Verlaten uw gegevens de Europese Unie?

De servers voor de PHARMA & MEER B.V website worden exclusief gehost in datacenters in België. Deze servers bevatten onze databases die nodig zijn voor het functioneren van de website < www.byebugz.be > en informatie over klantaccounts.

Sommige van onze statistische tools werken in de Verenigde Staten. Alle gegevens die voor statistische doeleinden buiten Europa worden verwerkt, zijn echter volledig geanonimiseerd.

 1. Welke rechten heeft u over uw gegevens?

In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming hebt u op elk moment en zonder kosten het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te wissen, onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden en de verplichtingen van PHARMA & MORE B.V. Ook heeft u het recht om aanwijzingen te geven over het gebruik van uw gegevens na uw overlijden.

Merk op dat u de meeste van uw persoonlijke gegevens zelf kunt wijzigen in uw klantenruimte.

Voor toegangsrechten kunnen we ook betaling vragen van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën van gegevens dan die u ontvangt.

In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens en de overdraagbaarheid ervan te beperken. U kunt ook vragen om uw recht uit te oefenen om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw persoonlijke omstandigheden, wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de gegevensbeheerder, inclusief profilering. In het geval dat dit recht op verzet wordt uitgeoefend, PHARMA & MEER B.V zal de verwerking staken tenzij er legitieme, dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de persoon in kwestie of voor de melding, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht. U kunt zich ook op elk moment verzetten tegen alle verwerkingen die verband houden met prospectieactiviteiten (inclusief profilering gekoppeld aan dergelijke prospectieactiviteiten) en uw toestemming intrekken wanneer dit de wettelijke basis voor verwerking is (de intrekking van toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de voltooide verwerking voordat de toestemming wordt ingetrokken).

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@pharmamore.com het verstrekken van details van uw verzoek.